”Attestation de conformité sanitaire” (ACS) Frankrikes godkännande har startats i augusti 2020.

"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) är en fransk certifiering av dricksvatten som visar lämpligheten för produkter som kommer i kontakt med vatten avsedda att användas som livsmedel.

I augusti 2020, baserat på kravet om köpare, har vi ordnat ACS-godkännande, våra människor arbetar nu med gummiprover. Hittills går allt bra. Vi kommer att uppdatera testresultatet när det är klart.


Posttid: 06-20-2020