• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Kontrollenheter

    En styrenhet är ett system med två eller flera styrstavar placerade över en expansionsfog från fläns till fläns för att minimera möjliga skador på expansionsfogen orsakade av överdriven rörelse av rörledningen. Styrstångsenheterna är inställda på den maximalt tillåtna expansionen och / eller sammandragningen av fogen och absorberar det statiska trycktrycket som utvecklats vid expansionsfogen. När de används på detta sätt är de en ytterligare säkerhetsfaktor, vilket minimerar eventuellt fel i expansionsfogen och möjliga skador på utrustningen. Styrenheter skyddar fogarna på ett adekvat sätt, men användaren bör vara säker på att rörets flänsstyrka är tillräcklig för att motstå den totala kraften som kommer att uppstå.