Den 14 juni 2019 har vi fått Wras-certifikaten.

Dricksvattnet är mycket viktigt för människors hälsa. Vattenföroreningar är den viktigaste faktorn som är skadlig för människors kropp. Att förbättra kvaliteten på dricksvatten är mycket viktigt och mycket viktigt. Vanligtvis är åtgärderna för att förbättra dricksvatten följande:
Vattenskällor
Övervakning och kontroll av dricksvattenbehandlingen
Förvaltning
Kontrollera överföringen av dricksvatten

Den flexibla gummifogen är en del av hela transmissionsrörsystemen, godkännanden för dricksvatten är mycket stränga. Testen inkluderar vattenlevande mikroorganismer, extraktionsämnen som kan vara av intresse för folkhälsan.

Den 14 juni 2019 har vi fått Wras-certifikaten.

Se nedan Wras-certifikat.


Posttid: juni-15-2019